A+ A A-

Els óssos del Pirineu desperten de la hivernació

  • Primeres imatges de l’any dels exemplars, que s’han reclòs durant els mesos de fred i que aviat iniciaran l’activitat més intensa

 

  • La població arriba als 31 individus a Catalunya, bàsicament a la zona de l’Aran i del Parc Natural de l’Alt Pirineu

 

  • Fita històrica entre la població d’óssos a Catalunya des de la seva reintroducció, amb el naixement de 10 cries

 

  • Continuen implementant-se les accions del projecte europeu Piroslife, de consolidació del futur de l’ós bru en un entorn favorable i generació de productes i sistemes exportables a la resta del Pirineu i a d’altres zones d’Europa

 

 
 

Els sistemes de seguiment i control de la població d’óssos bruns (Ursus arctos) als Pirineus han detectat les darreres setmanes que ja han despertat de la hivernació. Just abans d’aquest procés, a finals de l’any passat, s’havien comptabilitzat a Catalunya 31 individus d’ós bru, amb 5 mascles adults (Pyros, Goiat, Pelut, Esmolet, i Pepito) i 10 femelles adultes (Hvala –amb dues cries de segon any-, Bambou –amb dues de primer any–, Caramelles – amb dues de primer any–, Boavi –amb dues de primer any–, Caramellita –amb tres de segon any–,Plume –amb una de segon any–, Nheu –amb tres de primer any–, Fadeta –amb una cria de primer any-, i Patoune i una darrera óssa, sense nom, que no tenen cries). El 2016 s’ha aconseguit una fita històrica entre la població d’óssos als Pirineus catalans des de la seva reintroducció, amb el naixement de 10 cries.

 

 

 

Imatge d'un mascle jove, probablement Pepito, captada el passat 18 de març al terme municipal de Lladorre (Pallars Sobirà) pel mètode del trampeig fotogràfic.

 

 

Els moviments de Goiat

 

 

Goiat ha hivernat durant 107 dies –del 28 de novembre de 2016 al 16 de març de 2017–. Durant aquests tres mesos i mig, l’ós s’ha despertat diverses vegades i ha fet alguna sortida de no més de 100 metres de distància de la cova que ocupava, situada a la Vall de Varradòs (Aran), a més 2.300 metres d’altitud, en una zona sense vegetació i totalment coberta per la neu.

Un cop s’ha posat en marxa ja ha recorregut tota la vall i ara es dirigeix cap a d’altres zones d’Aran. Tot sembla indicar que està buscant carronyes per augmentar ràpidament els quilos que ha perdut durant la hivernació, aproximadament un terç del seu pes. Ben aviat començarà l’època de zel i cercarà, de forma més que probable, femelles per copular. Goiat està permanentment controlat gràcies al collar emissor que se li va col·locar abans d’alliberar-lo als Pirineus i que permet l’equip especial de seguiment conèixer els seus moviments, hàbits i costums.

 

 

 

 

Un seguiment exhaustiu

 

La resta d’óssos es controlen a través del seguiment de les evidències de pas. El 2016 s’han obtingut 809 dades a Catalunya, repartides en 205 mostres de pèls; 359 contactes fotogràfics amb sistemes automàtics de fotografia, amb 4299 instantànies; 63 contactes de vídeo de sistemes automàtics, amb 358 gravacions; 47 observacions; 87 excrements; 3 evidències d’alimentació (un formiguer depredat, una pedra aixecada i una observació d’alimentació de presa); i 19 petjades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Impacte sobre la ramaderia i l’apicultura

 

Durant l’any passat es van produir 33 atacs sobre la ramaderia i l’apicultura atribuïts als óssos, vuit al Pallars i 25 a l’Aran, i s’han obert 37 expedients d’indemnització. La Generalitat de Catalunya ha indemnitzat, o indemnitzarà, aquests danys per un import de 9.332 euros.

A través del projecte Piroslife, s’estan realitzant diferents accions per a la prevenció d’atacs. A banda del pagament dels danys ocasionats, existeix un programa de suport a ramaders i propietaris de ramats en règim extensiu de muntanya perquè agrupin els seus ramats com a mesura efectiva de protecció i de vigilància quan pasturen en zones amb presència d’ós bru. S’han contractat pastors i ajudants de pastors d’ovelles i cabres, vaquers i eguassers per controlar i supervisar els animals a muntanya i també es duu a terme la col·locació, el control i el manteniment de vailets elèctrics instal·lats per protegir les arnes d’explotacions apícoles contra possibles predacions.

 

Coexistència entre sectors

 

Les actuacions encaminades a afavorir la coexistència amb aquest sector són un dels eixos principals del projecte. Representen, aproximadament, un 40% del pressupost del Piroslife, és a dir, més d'un milió d'euros, majoritàriament per al Pallars Sobirà i la Val d’Aran. Es tracta de donar suport a la conservació de l’ós bru com a element de recuperació de la biodiversitat, però també com a element dinamitzador, fent efectiva la coexistència amb els habitants del territori, donant-los suport per compatibilitzar les seves activitats amb la presència del plantígrad i fomentant, com a producte turístic, la visita del seu hàbitat i reconeixent, així, la bona qualitat ambiental de la zona.

El Piroslife està plantejat per implementar una sèrie de mesures i accions que permetin consolidar el futur de l’ós bru en un entorn favorable i generar productes i sistemes que puguin ser exportats a la resta del Pirineu i a d’altres zones d’Europa. El projecte es considera clau per a la dinamització econòmica del territori aprofitant l'atractiu i les potencialitats que pot generar la fauna salvatge i el patrimoni natural per al turisme i d'altres sectors. Entre les diferents accions que s’estan duent a terme destaquen les relatives al foment de la coexistència entre l’ós bru i la ramaderia extensiva –amb bestiar oví, caprí, equí i vaquí­­– i l’apicultura de muntanya; la conservació i millora de l’hàbitat; l’educació ambiental; la comunicació i la formació; i la diversificació genètica.

El projecte, d’altra banda, està contribuint a fomentar l’ocupació en el sector ramader local mitjançant la contractació de pastors, ajudants de pastor i vaquers, alguns dels quals s’han format a l’escola de pastors de Catalunya. D’aquesta manera, s’està recuperant la feina de pastor d’alta muntanya en aquest sector del Pirineu on gairebé s’havia perdut.

 

Nova cabana de pastor a Boldís

 

Enguany està prevista la construcció d’una nova cabana de pastor a la zona de Boldís, a Lladorre (Pallars Sobirà), on l’any passat se’n va cremar una impulsada per Acció Natura. La construcció serà del mateix format que la que va promoure l’any passat el Departament de Territori i Sostenibilitat a Salau, a la muntanya de Bonabé, també dins el Parc Natural de l’Alt Pirineu, amb criteris d’eficiència energètica i amb gran part de la fusta de pi negre procedent del mateix Parc. El refugi donarà protecció i confort al pastor, contractat pel projecte Piroslife per vigilar el ramat oví de diferents ramaders quan pasturen a l’estiu en una zona amb presència continuada d’óssos.

També es preveu dur a terme plantacions d’arbres fruiters i arbustos de muntanya en les zones on es detecti la necessitat de millorar la connectivitat de l’hàbitat de l’ós bru, una acció liderada per la Fundació Oso Pardo, amb la col·laboració de Forestal Catalana i els altres socis del projecte.

 

 

Vist: 57

Els óssos del Pirineu desperten de la hivernació

  • Primeres imatges de l’any dels exemplars, que s’han reclòs durant els mesos de fred i que aviat iniciaran l’activitat més intensa

 

  • La població arriba als 31 individus a Catalunya, bàsicament a la zona de l’Aran i del Parc Natural de l’Alt Pirineu

 

  • Fita històrica entre la població d’óssos a Catalunya des de la seva reintroducció, amb el naixement de 10 cries

 

  • Continuen implementant-se les accions del projecte europeu Piroslife, de consolidació del futur de l’ós bru en un entorn favorable i generació de productes i sistemes exportables a la resta del Pirineu i a d’altres zones d’Europa

 

 
 

Els sistemes de seguiment i control de la població d’óssos bruns (Ursus arctos) als Pirineus han detectat les darreres setmanes que ja han despertat de la hivernació. Just abans d’aquest procés, a finals de l’any passat, s’havien comptabilitzat a Catalunya 31 individus d’ós bru, amb 5 mascles adults (Pyros, Goiat, Pelut, Esmolet, i Pepito) i 10 femelles adultes (Hvala –amb dues cries de segon any-, Bambou –amb dues de primer any–, Caramelles – amb dues de primer any–, Boavi –amb dues de primer any–, Caramellita –amb tres de segon any–,Plume –amb una de segon any–, Nheu –amb tres de primer any–, Fadeta –amb una cria de primer any-, i Patoune i una darrera óssa, sense nom, que no tenen cries). El 2016 s’ha aconseguit una fita històrica entre la població d’óssos als Pirineus catalans des de la seva reintroducció, amb el naixement de 10 cries.

 

 

 

Imatge d'un mascle jove, probablement Pepito, captada el passat 18 de març al terme municipal de Lladorre (Pallars Sobirà) pel mètode del trampeig fotogràfic.

 

 

Els moviments de Goiat

 

 

Goiat ha hivernat durant 107 dies –del 28 de novembre de 2016 al 16 de març de 2017–. Durant aquests tres mesos i mig, l’ós s’ha despertat diverses vegades i ha fet alguna sortida de no més de 100 metres de distància de la cova que ocupava, situada a la Vall de Varradòs (Aran), a més 2.300 metres d’altitud, en una zona sense vegetació i totalment coberta per la neu.

Un cop s’ha posat en marxa ja ha recorregut tota la vall i ara es dirigeix cap a d’altres zones d’Aran. Tot sembla indicar que està buscant carronyes per augmentar ràpidament els quilos que ha perdut durant la hivernació, aproximadament un terç del seu pes. Ben aviat començarà l’època de zel i cercarà, de forma més que probable, femelles per copular. Goiat està permanentment controlat gràcies al collar emissor que se li va col·locar abans d’alliberar-lo als Pirineus i que permet l’equip especial de seguiment conèixer els seus moviments, hàbits i costums.

 

 

 

 

Un seguiment exhaustiu

 

La resta d’óssos es controlen a través del seguiment de les evidències de pas. El 2016 s’han obtingut 809 dades a Catalunya, repartides en 205 mostres de pèls; 359 contactes fotogràfics amb sistemes automàtics de fotografia, amb 4299 instantànies; 63 contactes de vídeo de sistemes automàtics, amb 358 gravacions; 47 observacions; 87 excrements; 3 evidències d’alimentació (un formiguer depredat, una pedra aixecada i una observació d’alimentació de presa); i 19 petjades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Impacte sobre la ramaderia i l’apicultura

 

Durant l’any passat es van produir 33 atacs sobre la ramaderia i l’apicultura atribuïts als óssos, vuit al Pallars i 25 a l’Aran, i s’han obert 37 expedients d’indemnització. La Generalitat de Catalunya ha indemnitzat, o indemnitzarà, aquests danys per un import de 9.332 euros.

A través del projecte Piroslife, s’estan realitzant diferents accions per a la prevenció d’atacs. A banda del pagament dels danys ocasionats, existeix un programa de suport a ramaders i propietaris de ramats en règim extensiu de muntanya perquè agrupin els seus ramats com a mesura efectiva de protecció i de vigilància quan pasturen en zones amb presència d’ós bru. S’han contractat pastors i ajudants de pastors d’ovelles i cabres, vaquers i eguassers per controlar i supervisar els animals a muntanya i també es duu a terme la col·locació, el control i el manteniment de vailets elèctrics instal·lats per protegir les arnes d’explotacions apícoles contra possibles predacions.

 

Coexistència entre sectors

 

Les actuacions encaminades a afavorir la coexistència amb aquest sector són un dels eixos principals del projecte. Representen, aproximadament, un 40% del pressupost del Piroslife, és a dir, més d'un milió d'euros, majoritàriament per al Pallars Sobirà i la Val d’Aran. Es tracta de donar suport a la conservació de l’ós bru com a element de recuperació de la biodiversitat, però també com a element dinamitzador, fent efectiva la coexistència amb els habitants del territori, donant-los suport per compatibilitzar les seves activitats amb la presència del plantígrad i fomentant, com a producte turístic, la visita del seu hàbitat i reconeixent, així, la bona qualitat ambiental de la zona.

El Piroslife està plantejat per implementar una sèrie de mesures i accions que permetin consolidar el futur de l’ós bru en un entorn favorable i generar productes i sistemes que puguin ser exportats a la resta del Pirineu i a d’altres zones d’Europa. El projecte es considera clau per a la dinamització econòmica del territori aprofitant l'atractiu i les potencialitats que pot generar la fauna salvatge i el patrimoni natural per al turisme i d'altres sectors. Entre les diferents accions que s’estan duent a terme destaquen les relatives al foment de la coexistència entre l’ós bru i la ramaderia extensiva –amb bestiar oví, caprí, equí i vaquí­­– i l’apicultura de muntanya; la conservació i millora de l’hàbitat; l’educació ambiental; la comunicació i la formació; i la diversificació genètica.

El projecte, d’altra banda, està contribuint a fomentar l’ocupació en el sector ramader local mitjançant la contractació de pastors, ajudants de pastor i vaquers, alguns dels quals s’han format a l’escola de pastors de Catalunya. D’aquesta manera, s’està recuperant la feina de pastor d’alta muntanya en aquest sector del Pirineu on gairebé s’havia perdut.

 

Nova cabana de pastor a Boldís

 

Enguany està prevista la construcció d’una nova cabana de pastor a la zona de Boldís, a Lladorre (Pallars Sobirà), on l’any passat se’n va cremar una impulsada per Acció Natura. La construcció serà del mateix format que la que va promoure l’any passat el Departament de Territori i Sostenibilitat a Salau, a la muntanya de Bonabé, també dins el Parc Natural de l’Alt Pirineu, amb criteris d’eficiència energètica i amb gran part de la fusta de pi negre procedent del mateix Parc. El refugi donarà protecció i confort al pastor, contractat pel projecte Piroslife per vigilar el ramat oví de diferents ramaders quan pasturen a l’estiu en una zona amb presència continuada d’óssos.

També es preveu dur a terme plantacions d’arbres fruiters i arbustos de muntanya en les zones on es detecti la necessitat de millorar la connectivitat de l’hàbitat de l’ós bru, una acció liderada per la Fundació Oso Pardo, amb la col·laboració de Forestal Catalana i els altres socis del projecte.

 

 

Vist: 42

Un seminari sobre la imatge i el punt de venda dona la sortida al projecte de dinamització comercial del pallars Jussà.

Des de l’àrea de promoció econòmica de l’Ajuntament de Tremp es lidera una nova branca de comerç.

 

Aquest dijous al migdia una trentena de comerciants del Pallars Jussà han assistit al seminari de comerç “Imatge i gestió del punt de venda”, a càrrec del consultor Jordi Bacaria, i en el qual s’ha donat les eines bàsiques per a fer els establiments atractius de cara a captar clients.

 

L’objectiu principal d’aquest seminari és professionalitzar el sector comerç a partir de l’aprenentatge de conceptes com la gestió, la imatge, la marca, la fidelització de la clientela i l’aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació. En aquest sentit, el seminari de comerç incideix en conèixer aspectes clau de gestió de l’estoc i d’aprovisionament. En definitiva s’han presentat les noves tècniques de presentació del producte i s’ha donat eines per millorar les vendes i optimitzar els costos.

 

L’assistència al seminari dona l’opció de rebre un assessorament personalitzat i individual en el propi punt de venda.

 

Des d’aquest projecte es treballa per dinamitzar el sector comercial de la comarca i hi ha previstes tota una sèrie d’accions dirigides a consolidar l’actual oferta comercial, entre les quals es troba aquest seminari però també altres accions com un cicle de 5 sessions de tertúlia i debat entre comerciants que es durà a terme itinerant entre els pobles de Tremp, La Pobla de Segur i Isona.

 

L’Ajuntament de Tremp forma part del projecte Treball a les 7 comarques, impulsat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, un programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i econòmic, dins del qual es duen a terme diverses accions adreçades a la generació d’ocupació, la creació empresarial i la dinamització i l’impuls del desenvolupament econòmic local.

 

Aquest projecte compta amb el suport dels diferents ajuntaments del municipi que disposen de teixit comercial.

Vist: 114

Nou èxit pes Ratafies i licors Portet 1883

Després que els productes elaborats per Licors Portet fossin notícia, fa uns dies, per l’obtenció de dues medalles d’Or i dues de Plata al prestigiós concurs Catavinum World Wine & Spirits Competition 2017 de Gasteiz (Euskadi), hem de parlar d’un nou èxit, amb motiu de la sortida al mercat, aquesta setmana, de la “Guía Peñin de los destilados y la coctelería”.

 

Els sis licors elaborats a la fàbrica de la Pobla de Segur, que s’han enviat per ser tastats pels experts de Peñín, i estan inclosos a la guia, han obtingut un puntuació mitjana de 90,5 punts.

Un cop més, el producte més ben valorat és la Ratafia dels Raiers Reserva 21 llunes que assoleix una extraordinària qualificació de 93 punts.

Dos anissos elaborats en col·laboració amb en Joan Sanromà, fill d’una nissaga licorista de Valls, obtenen 92 i 91 punts, el dolç i el sec, respectivament.

El producte creat més recentment , amb tan sols cinc mesos de vida, però fruit d’una recepta del S.XVIII, la Ratafia de l’Ermità dels Pirineus, ha obtingut 90 punts.

Finalment, els dos productes més populars i venuts d’entre els  que s’elaboren a la fàbrica, la Ratafia dels Raiers i el Licor de Cassís dera Val, han estat qualificats amb 89 i 88 punts.

Vist: 127

Dintre la 13a setmana de les dones, es va presentar el documental la lluita de les dones congoleses, pel drets al salut

LA LLUITA DE LES DONES CONGOLESES PEL DRET A LA SALUT A LA 13A SETMANA DE LA DONA DE TREMP

 

A partir del documental “Temps d’escolta” els participants han reflexionat sobre la situació de les dones a la República Democràtica del Congo i per extensió en la nostra societat.

 

En el marc de la 13a Setmana de la Dona, aquesta tarda unes 40 persones han debatut sobre la realitat congolesa i els efectes que tenen els rols socials de gènere en la salut de les persones, i en l’accés als serveis sanitaris i als medicaments,  a partir del documental Temps d’écoute: la lluita de les dones congoleses pel dret a la salut, documental de Farmamundi, dirigit per Pol Penas.

 

La presentació de l’acte ha anat a càrrec Constantí Aranda, president del Consell Comarcal del Pallars Jussà, Míriam Pla, regidora de Benestar de l’Ajuntament de Tremp i Laura Fuses, directora de la Biblioteca Pública Maria Barbal.

El debat ha estat dirigit per Laia Pibernat-Mir, màster en antropologia mèdica i salut internacional i coordinadora del film.

L’activitat era una proposta de la Biblioteca Pública Maria Barbal de Tremp i SIAD Pallars Jussà i ha tingut lloc a l’Epicentre-Centre de Visitants. Ha comptat amb el co-finançament de la Diputació de Lleida i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya.

 

La Setmana de la Dona està organitzada per l’Ajuntament de Tremp amb l’Associació de Dones Rosa d’Abril.

 

Vist: 100

Lo Pallars Televisió a twitter

Identifica´t or Registra´t

Registra´t

Registre d'usuari
UK Bokmakers ArtBetting.net - Bookmakers reviws.
Read more for Ladbrokes the UK bookmakerLadbrokes Registration - full information
Bokmaker Number 1 in uk William Hill Registration WH